"కరోనా ప్యార్ కరోనా" 

 

ప్యార్ కరోనా ముఝె ప్యార్ కరోనా

నీ నిర్ణయమే చెలియా మేరా జీనా యా మర్నా

నువ్వే నా లవ్వు దేవత నా గుండెలొ గుడి కడతా

నువ్వే నా లైఫ్ నమ్మవే కాదంటే  నైఫ్ దింపవే

ఎన్నిజన్మలైనా నిన్నే వైఫ్ గా చేసుకుంటా

నీ  ఇంటి క్వారంటైన్ లో ఖైదీలా పడిఉంటా

 

1.నీ ఊసే వైరస్ లా నను వెంటాడుతోంది

నీ యాదే కోవిద్ లా వేధించివేస్తోంది

సానిటైజరేదివాడినా నన్ను వదలకుంది

ఫేస్ మాస్క్ యూజ్ చేసినా ఆపలేక పోతోంది

లాక్ డౌన్ చేయాలేమో నా మనసుకి

షడ్డౌనే చేయాలేమో నా తపనకి

 

2.వ్యాక్సినంటు లేనేలేదు వయసుపోరుకు

మందోమాకొ దొరకదాయే తనువు తీరుకు

భౌతికంగ దూరముండి కళ్ళుకళ్ళుకలపాలి

విహారాలు మానేసి విరహాన్ని గ్రోలాలి

ప్రేమరోగమంటూ రాకుండ మెలగాలి

అనురాగం బారినపడితే చావోరేవో తేలాలి


భవదీయుడు,
డా.గొల్లపెల్లి రాంకిషన్ (రాఖీ)
MOBILE NO:9849693324


H.NO:3-217/11,ROAD NO.14-North,PRASHANTHI HILLS, MEERPET,HYDERABAD-500097